biistiqamət


biistiqamət
f.ə. 1) istiqamətsiz; 2) tərəfsiz; 3) səbəbsiz; 4) m. düz olmayan, doğru olmayan

Klassik Azərbaycan ədəbiyyatında islənən ərəb və fars sözləri lüğəti. 2009.